กำหนดการปิดการจราจร และสำรองที่จอดรถบางส่วน ในกิจกรรม INTANIA CHULA Mini Marathon 2020