ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 401 (i-scale) ตึก 100 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ 02-218-6319