บทความเรื่อง ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? : แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม

บทความเรื่อง ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? : แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม

โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต และศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดฉบับ PDF