ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดีจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย