ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย