คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีด้านวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย โดยการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัย