สุดเจ๋ง!! อาจารย์จุฬาฯ แพทย์-วิศวะ ผนึกกำลัง พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยประเมิน ดูแล ฟื้นฟู ผู้ป่วย ติดเชื้อ “โคโรนาไวรัส” วิจัยนวัตกรรมจุฬาฯ มีคำตอบ

วันที่ 31 มกราคม 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบนวัตกรรม Telemedicine Robots 3 ตัวแรก พัฒนาโดย ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าศูนย์ Regional Center of Robotic Technology แก่ นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยโคโรนาไวรัสกับบุคลากรทางการแพทย์และล่าม เริ่มใช้ที่ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลทรวงอก โดยมี รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  และนายธนารักษ์ พงษ์เภตรา ผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่กำลังเป็นที่จับตามองในแวดวงสาธารณสุขไทย และประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเฉียบพลันร้ายแรงได้ นั่นก็คือ “โครงการประเมิน ดูแล ฟื้นฟู บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ที่แพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างไร้พรมแดนโดยผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) ช่วยลดอุปสรรคด้านเวลาและระยะทางในการเดินทางของผู้ป่วยเพื่อมาพบแพทย์ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะอย่างยิ่งกับการให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเฉียบพลันและต้องการการรักษาในวินาทีชีวิตอย่างเร่งด่วน โดยโครงการ Telemedicine นี้ มี ศ. พญ.นิจศรี ชาญนรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร Chula Excellence Center เป็นหัวหน้าโครงการ โดยจุฬาฯ เริ่มต้นมาจากโครงการได้รับทุนสนับสนุน spearhead เป็นหนึ่งโครงการที่รัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และการเงิน ให้กับมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดผลงานการวิจัยออกมาสู่ตลาดและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ศ. ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหัวหน้าศูนย์ Regional Center of Robotic Technology และทีมวิจัย รศ. พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เข้ามาช่วยพัฒนาหุ่นยนต์และระบบกายภาพบำบัดสำหรับใช้บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ ภาคเอกชนคือ บริษัท Haxter Robotics และ บริษัท Softsquare ที่เข้าร่วมสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี และ การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งหุ่นยนต์นี้สามารถประเมินสภาวะของผู้ป่วย ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยทางโทรเวชกรรม รวมถึงการเตือนให้รับประทานยาหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อีกทั้งมีวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้และสอนวิธีทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยด้วย ซึ่งตอนนี้มีการวางแผนที่จะนำหุ่นยนต์ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Corona virus ตามโรงพยาบาลทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท Haxter Robotics เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยทีมสตาร์ทอัพที่บ่มเพาะจากศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Innovation Hub เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตหุ่นยนต์ เพื่อนำงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาไปสู่ในเชิงพาณิชย์