ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Sensor for All ปีที่ 2”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Sensor for All ปีที่ 2”
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 – 14.30 น.
ณ ห้อง I-Think อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
พิธีส่งมอบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5
ให้กับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ

การเสวนา “การจัดการข้อมูล PM 2.5 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”

การบรรยาย “เทคโนโลยีการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5
และการวิเคราะห์ข้อมูล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม
ภารกิจยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
โทร: 086-522-3844 E-mail: ids.cu.eng@gmail.com