อาจารย์วิศวฯ ร่วมให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไรให้ยั่งยืน” ในรายการ nbt มีคำตอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไรให้ยั่งยืน” ในรายการ nbt มีคำตอบ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบคุณที่มา : http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=186559

“ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไรให้ยั่งยืน” ในรายการ nbt มีคำตอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไรให้ยั่งยืน” ในรายการ nbt มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563ขอบคุณที่มา : http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=186559

โพสต์โดย Faculty of Engineering, Chulalongkorn University เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020