คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมโครงการ Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 1 ณ ห้อง iSCALE 402 ชั้น 4 ตึกวิศวฯ 100 ปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมบรรยายและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจในโครงการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อชิงรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ :

https://drive.google.com/open?id=1oKbXLKlQbgrF7HeOkHLFP35jWoaRG3H3kkkAknl-Vpc

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-2186330