เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะวิศวฯ จุฬาฯ สนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยระบบ myCourseVille ร่วมกับระบบ Video Conferencing

เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยระบบ myCourseVille ร่วมกับระบบ Video Conferencing เช่น zoom.us หรือ MS Teams เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้แบบออนไลน์และผู้เรียนยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนได้แบบ Real-time คณาจารย์ที่สนใจสามารถเรียนรู้วีธีการดังกล่าวผ่านวีดีโอแนะนำตามลิงค์ในประกาศนี้ โดยมีเนื้อหา 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1: แนะนำภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ ทดลอง Live
ตอนที่ 2: แนะนำวิธีการในการนัดหมายและสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนแบบ Live
ตอนที่ 3: สาธิตการเรียนการสอนออนไลน์แบบ Live โดยใช้ LMS สนับสนุนในการเช็คชื่ิอ สร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และ บันทึกร่องรอยจากการเรียนการสอน
คณาจารย์ที่ยังไม่ได้เปิดรายวิชาใน myCourseVille สามารถติดต่อได้ทางหมายเลข 02-218-6407, 086-373-7337 หรือ อินบ๊อกซ์ที่ Facebook page: https://www.facebook.com/mycourseville/
https://youtu.be/SAlqOPFf8NU?list=PLY7dt-k436CIcGIGYJbebaS43SuXAApj1