ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิศวฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิศวฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

Satisfaction survey in Academic Year 2019

https://forms.gle/W5ULXBQfh61pcFYaA

เริ่มดำเนินการในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563