วิศวฯ ในสื่อ : สำนักข่าว AFP สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ตึกโคลัมโบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว AFP สัมภาษณ์ ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าศูนย์ Regional Center of Robotics Technology ซึ่งพัฒนาหุ่นยนต์ Telemedicine Robots ช่วยประเมิน ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19  ซึ่งมีความจำเป็นในปัจจุบันเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ลดการสัมผัสกับผู้ป่วย
ทั้งนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ขอบคุณที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย