คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid จัดตั้งโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​ (CU-RoboCovid) เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid

จัดตั้งโครงการ หุ่นยนต์และอุปกรณ์​สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์​โรคระบาด COVID-19​ (CU-RoboCovid) เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งด้านการลดความเสี่ยงติดเชื้อ การเบาภาระการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์

ซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำความช่วยเหลือ 3 ชุดหลักๆ ได้แก่หุ่นยน์ส่งของ (Delivery Robot), หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล (Telepresent Robot) และ หุ่นยนต์เครื่องช่วยหายใจ

ทั้งนี้จะมีการอัพเดทถึงความคืบหน้าของโครงการ และขอให้ผู้สนใจช่วยเหลือด้านต่างๆ สามารถติดต่อมาในช่องทาง

LINE: @curobocovid
หรือในช่องทาง Inbox ของเพจ m.me/110676287241842
FB: CU-RoboCovid