คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอส่งกำลังใจให้ คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เหล่านักรบเสื้อขาวสู้ COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอส่งกำลังใจให้ คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เหล่านักรบเสื้อขาวสู้ COVID-19

ทุกคนทำได้ แค่ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ