ทีม CU-RoboCovid ส่งมอบน้องปิ่นโต หุ่นยนต์ขนส่ง และสื่อสารทางไกลให้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินจำนวน​ 9 ตัว

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ทีม CU-RoboCovid ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวฯ จุฬาฯ Mi Workspace, HG Robotics และ Obodroid
ได้ทำการส่งมอบน้องปิ่นโต หุ่นยนต์ขนส่ง และสื่อสารทางไกลให้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินจำนวน​ 9 ตัวเป็นที่เรียบร้อย
.
ขอขอบคุณสำหรับแรงบริจาคสนับสนุน ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
.
ทั้งนี้ทางทีมงานกำลังจัดทำหุ่นยนต์เพิ่มเติมเพื่อจัดส่งตามโรงพยาบาลที่ได้ส่งแบบฟอร์มขอหุ่นยนต์มานะคะ
.
หากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือโครงการ สามารถติดต่อมาได้ที่ LINE: @curobocovid หรือทางอินบอกซ์ข้อความได้ที่ Cu-RoboCovid