ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบ กองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19”

ตามกำลังศรัทธาของท่าน โดยจะมอบหุ่นยนต์และอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่แสดงความจำนงต้องการใช้งานต่อไป

ผู้ประสงค์แสดงความจำนงบริจาคสมทบ “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ” เพื่อโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

สามารถกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานนำฝากเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่

https://forms.gle/kNjS44xh9H1DaK2j6