ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
kanyanat.au@gmail.com

งานทะเบียนและประเมินผล
duangta.b@chula.ac.th

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
suwannee.k@chula.ac.th
rattana.noi@hotmail.com