ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิศวฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิศวฯ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

Satisfaction survey in Academic Year 2019

https://forms.gle/Y5XiAmbaVJcm7BtM7

เริ่มดำเนินการในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563