คณะวิศวฯ มอบรถความดันบวก CU กองหนุน ให้กับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี และผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้มอบรถความดันบวก CU กองหนุน จำนวน 20 คัน ให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัวในสถานที่ทำ state quarantine ของภาครัฐ

“รถ CU กองหนุน” เป็นรถความดันบวก (positive pressure) ที่ปลอดเชื้อ 100% ใช้สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจและทำหัตถการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้กักตัว พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารผ่านไมค์ลอย พูดคุย ซักถามอาการของผู้ป่วย

“รถ CU กองหนุน” นี้พัฒนาโดย ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช และดร.ศรัณย์ กีรติหัตถยากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ รศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ บริษัท ดี999 จำกัด