ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อ “การสร้างและพัฒนาโครงการรถความดันบวก CU กองหนุน”

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อ “การสร้างและพัฒนาโครงการรถความดันบวก CU กองหนุน” ตามกำลังศรัทธาของท่าน โดยจะมอบรถความดันบวก CU กองหนุนให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่แสดงความจำนงต้องการใช้งานต่อไป

รถ CU กองหนุน เป็นรถความดันบวก (positive pressure) ที่ปลอดเชื้อ 100% ใช้สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจและทำหัตถการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และผู้กักตัวในสถานที่ทำ state/local quarantine พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารผ่านไมค์ลอย พูดคุย ซักถามอาการของผู้ป่วย/ผู้กักตัว

คณะวิศวฯ ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้
– โรงพยาบาลตำรวจ
– โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
– โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
– สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
– กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประสงค์แสดงความจำนงบริจาคสมทบ “กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการสร้างและพัฒนาโครงการรถความดันบวก CU กองหนุน” สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ”

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 939-0-10892-7
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 630-2-37158-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 405-4-13788-7

กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง E-mail: juthamas.r@chula.ac.th หรือ โทรสาร 02-253-6161

คณะวิศวฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ CU กองหนุน ได้ที่ ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ E-mail: juthamas.r@chula.ac.th หรือ โทร. 089-495-5941

ติดตามข้อมูลข่าวสารการผลิตรถความดันบวก “CU กองหนุน” ได้ที่
Facebook : รถ CU กองหนุน
https://www.facebook.com/cukongnun/