คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย (TAQM) จัดทำ “ชุดกดเจลแอลกอฮอล์” มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ร่วมกับ รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย (TAQM) จัดทำ “ชุดกดเจลแอลกอฮอล์” มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับใช้ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ดังนี้

– วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มอบชุดกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ชุดให้กับโรงพยาบาลลาดกระบัง

– วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มอบชุดกดเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ชุดให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป