ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการสร้างและพัฒนาโครงการตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC)

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อ “การสร้างและพัฒนาโครงการตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC)”

สำหรับการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวีซี เพื่อให้โรงพยาบาลนำตู้ฉายรังสี UV-C ไปฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 กลับมาใช้งานด้วยกระบวนการที่เหมาะสม

ตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC) พัฒนาโดย รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน M3D Laboratory คณะวิศวฯ จุฬาฯ
สามารถดูรายละเอียดงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
https://www.eng.chula.ac.th/th/respirator-sterilization-by-uvc

ผู้ประสงค์แสดงความจำนงบริจาคสมทบ “กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการสร้างและพัฒนาโครงการตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC)” สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 939-0-10892-7
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 630-2-37158-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 405-4-13788-7

กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง
E-mail: Pacharanut.l@chula.ac.th
โทรศัพท์ 064-965-3661 โทรสาร 02-253-6161

คณะวิศวฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ฉายรังสี UV-C (Respirator Sterilization by UVC) ได้ที่
รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน M3D Laboratory คณะวิศวฯ จุฬาฯ
e-mail: m3d.laboratory@gmail.com
โทร. 093-000-3383