วิศวฯ จุฬาฯ รับมอบป้ายขอบคุณจากใจจากโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสภากาชาดไทยสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 โดยสภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาล ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบไปด้วย เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เฟสชิลด์ เครื่องอบยูวีสำหรับฆ่าเชื้อ และสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ลำปาง และลำพูน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบป้ายขอบคุณจากใจให้กับ รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำหนดคุณภาพชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล PPE และหน้ากาก N95 อีกทั้งยังได้มอบตู้อบ UV-C สำหรับการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ตู้

ข่าวจาก MCOT
https://www.mcot.net/view/5ec78643e3f8e40af1441ff6