วิศวฯ มั่นใจกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19

แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นแล้ว แต่พวกเราต้องรวมพลังช่วยกันปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอีกครั้ง คณะวิศวฯ จึงได้จัดทำข้อแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับการทำงานในคณะฯ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19