5 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่ i-canteen คณะวิศวฯ

5 ข้อแนะนำในการรับประทานอาหารที่ i-canteen คณะวิศวฯ
อย่างไรให้อร่อย (เหมือนเดิม)และปลอดภัย (มากขึ้น)
.
ปลอดภัยสไตล์ new normal