คณะวิศวฯ มอบถุงปันน้ำใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย P9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มอบข้าวสารและถุงปันน้ำใจซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย P9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19