คณะวิศวฯ เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
.
สำหรับผู้มาติดต่อคณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย โดยต้องลงทะเบียน Check in (ไทยชนะ) ในการเข้าสถานที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา