คณะวิศวฯ ร่วมเผยแพร่นวัตกรรมและงานวิจัยทางการแพทย์ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเผยแพร่นวัตกรรมและงานวิจัยทางการแพทย์ที่พัฒนาโดยทีมคณาจารย์ นิสิตและนิสิตเก่าของคณะฯ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” ผลักดันนวัตกรรมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ