วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” และชุด”กระจก” แด่โรงพยาบาล​พระ​มงกุฎ​เกล้า​

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์​และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง เป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” และ ชุด”กระจก” ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับคนไข้ ในโครงการ CURoboCovid ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎ​เกล้า​ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ