ขอต้อนรับนิสิตทุกระดับชั้นกลับเข้าสู่วิศวฯ จุฬาฯ เปิดเรียนเทอมใหม่ ยุค new normal “เรียน กิน พัก กลับบ้านปลอดภัย”

เรียน กิน พัก กลับบ้านปลอดภัย
.
10 สิงหาคมนี้ วันเปิดเรียนเทอมใหม่ ยุค new normal

ขอต้อนรับนิสิตทุกระดับชั้นกลับเข้าสู่วิศวฯ จุฬาฯ พร้อมมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบเต็มขั้น เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย สบายใจ และสามารถใช้ชีวิตในจุฬาฯ ได้อย่างมีความสุข
.

หมายเหตุ : โดยจะเข้ามาเรียนที่คณะเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการหรือระหว่างรอเรียนวิชาปฏิบัติการ และกรณีที่มีการนัดหมายมาทำกิจกรรมเสริมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

.
ด้วยความห่วงใย
#ChulaEngineering
#Zero2ndWaveofCovid19