นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาคว้ารางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประกอบไปด้วย นายปิติพัฒน์ วงศ์สิทธิกานต์ นายไชยชาญ ทองธนาวัฒน์ และนายพงศภัค กาญจนธนาเลิศ ได้คว้ารางวัลเหรียญทองและมีคะแนนรวมมาเป็นอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชาปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

การแข่งตอบปัญหาในครั้งนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 10 ทีม และสำหรับการเตรียมทีมของจุฬาฯในครั้งนี้มี อ. ดร.วีรยุทธ โกมลวิลาศ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลทีม และ ศ. ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง เป็นที่ปรึกษา