ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และคณาจารย์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่ เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่
เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ณ บริเวณป้ายแบรนด์ Chula Engineering ลานเกียร์
.