ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าสามัคคี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 โดยบริจาคปัจจัย พร้อมไปร่วมทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

ทอดกฐินสามัคคี วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ วัดสหธรรมทรรศน์ ตำบลระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่ได้รับในการบริจาคครั้งนี้ จะจัดซื้อองค์กฐิน ส่วนปัจจัยที่เหลือจะมอบให้ทางวัดทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เพื่อความสะดวกในการบริจาคปัจจัยทำบุญ สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กฐินสามัคคี วิศวฯ จุฬาฯ” เลขที่ 432-072508-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมอบซองปัจจัยได้ที่คณบดีหรือผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หรือ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดี
โทร. 0-2218-6304 0-2218-6309-10 02-218-6317 โทรสาร 0-2253-6161
E-Mail : kathin@eng.chula.ac.th