ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ จุฬาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น. ณ บริเวณโถงอาคาร 3 (หน้าห้อง 116/3) คณะวิศวกรรมศาสตร์