คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


โดยในช่วงแรก ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


จากนั้น ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคณะฯ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี