คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Daikin Industries (Thailand) Ltd.

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Daikin Industries (Thailand) Ltd. โดยการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์