ขอเชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยสมาคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลอื่น ๆ พร้อมทั้งต่อยอดโครงการที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-2186330