ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฟังบรรยาย Engineering Essentials “วางแผนการเงินสำหรับการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน”

ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฟังบรรยาย Engineering Essentials “วางแผนการเงินสำหรับการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน”

โดย คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์
หรือที่รู้จักกันในชื่อ โค้ชหนุ่ม The money coach
ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการเงินและการใช้ชีวิตที่มีความสุข

การบรรยายเป็นออนไลน์ zoom meeting ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาส่วนกลาง 2100311 Engineering Essentials
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00–16:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย
https://forms.gle/jzwb8QyRERHVymJW9
เข้าร่วมฟังการบรรยาย
https://chula.zoom.us/j/96203453895?pwd=d29abTlUWnZKdXJveXRheXhOUVF1Zz09