ติดตามข้อมูลสถานการณ์ pm 2.5 โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

ติดตามข้อมูลสถานการณ์ pm 2.5 โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ ผ่าน 2 ช่องทาง
-ช่องทาง cusense ผ่านเว็บไซต์ https://cusense.net/map
-ช่องทาง Sensor for All ผ่านเว็บไซต์ http://sensorforall.eng.chula.ac.th/

#ChulaEngineering #Chula