ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโครงการ Express Analysis Mobile Unit รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อโควิด-19 และเชื้ออื่น ๆ ด้วยเทคนิค PCR รู้ผลรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโครงการสามารถโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาจามจุรี สแควร์ เลขที่ 939-0-10892-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์ เลขที่ 630-2-37158-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 405-4-13788-7

กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินของทางมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail: juthamas.r@chula.ac.th โทรสาร: 02-253-6161 ทางคณะวิศวฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จหลักจากที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินของท่าน

ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ จะได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

ในกรณีใช้ยื่นลดหย่อนภาษีภายในปี ขอความกรุณาแนบรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขติดต่อ และนำส่งหลักฐานการโอนเงินของทางมายัง E-mail: juthamas.r@chula.ac.th โทรสาร: 02-253-6161
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.