ขั้นตอนการขอเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (เฉพาะกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น)

ขั้นตอนการขอเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
(เฉพาะกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น)
.
ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
.
ขออภัยในความไม่สะดวก และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ช่วยกันระงับการแพร่กระจายเชื้อตามนโยบาย Work from Home
.

#ChulaEngineering