วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : SENSOR FOR ALL…โครงการตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อนำร่องสู่การแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน

สัมภาษณ์พิเศษ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SENSOR FOR ALL…โครงการตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อนำร่องสู่การแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.intaniamagazine.com/sensor-for-all/

ขอขอบคุณที่มา : วารสารอินทาเนีย

#SensorForAll #ChulaEngineering #InnovationTowardSustainability