รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาใน “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ปธส.8)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาใน “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ปธส.8)

เปิดรับสมัคร: ในวันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 31 มีนาคม–16 สิงหาคม 2564 (16 สัปดาห์)
เวลาเรียนปกติ: ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 08:30-16:30 น.

สมัครออนไลน์เท่านั้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-577-7084-5, 083-870-6617, 080-228-4148