แนวทางการสอนแบบออนไลน์/ออฟไลน์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ


รูปแบบที่ 1: การใช้ห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนโดยใช้เสียงในห้องเรียนผ่านไมโครโฟนห้องและโปรแกรมซูมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่อยู่ในห้องเรียนนั้น ๆ


รูปแบบที่ 2: การใช้ห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนในกรณีที่นำคอมพิวเตอร์ / surface / ipad ส่วนตัวมาใช้งาน
ห้องเรียนที่ถูกจัดไว้รองรับวิธีการนี้: ห้องเรียนภายในอาคารวิศวฯ ตึก 3 สำรองห้องเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน ที่หมายเลข 02-218-6300 (คุณดวงตา ฝ่ายวิชาการ)