วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : เผยที่มา Sensor for All “แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน” โดย BrandAge

วิศวฯ จุฬาฯ ในสื่อ : เผยที่มา Sensor for All “แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน”

โดย BrandAge วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศมาหลายปีแล้ว แต่เพิ่งมีระดับที่รุนแรงจนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่บางช่วงเวลาหลายพื้นที่มีค่า PM 2.5 สูงจนติด Top 10 ของโลก แม้ว่าหลายฝ่ายจะพยายามหาที่จะหาทางบรรเทาภัยนี้ แต่ปัญหานี้ก็ใหญ่เกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วย งานหนึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ตามลำพัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่พยายามเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหา โดยมีการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และมีการจัดตั้งโครงการ Sensor for All สำหรับติดตามข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ และปริมาณฝุ่น PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นจิ๋วตามจุดต่างๆ เริ่มจากในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขยายการติดตั้งไปทั่วประเทศ

อ่านบทความได้ที่ https://brandage.com/article/23002/

ขอขอบคุณที่มา : BrandAge