วิศวฯ จุฬาฯ สวัสดีปีใหม่ไทย 2564

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี อวยพรชาววิศวฯ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2564