แจ้งปิดสถานที่ทำการคณะวิศวฯ จุฬาฯ โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย วันที่ 11-25 เมษายน 2564

แจ้งปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย
วันที่ 11-25 เมษายน 2564

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
https://www.chula.ac.th/news/45452/