ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรใช้ภาพพื้นหลัง “จุฬาฯ ภูมิใจตัวแทนไทยผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 23 ของโลก” ในการประชุมออนไลน์

ตามที่ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทย ครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี 2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,115 แห่ง ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ โดยคะแนนรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติด Top 4 SDG ในปีนี้ ได้แก่ SDG 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) และ SDG 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) นั้น (https://www.chula.ac.th/news/46127/)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมใช้ภาพพื้นหลัง “จุฬาฯ ภูมิใจตัวแทนไทยผงาดมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 23 ของโลก” ในการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงอันดีงามให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
Chula No.1 in ASIA for Global Imapact (No.23 in the World)_01
349kB
2
Chula No.1 in ASIA for Global Imapact (No.23 in the World)_02
340kB