“น้องไฟฉาย” โคมฆ่าและทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วยรังสี UV-C ประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99% ภายในเวลา 3 นาที

ไฟฉาย เป็นชื่อของโครงการโคมฆ่าและทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วยรังสี UV-C ประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99% ภายในเวลา 3 นาที ถูกพัฒนาโดยทางทีมงาน Smile Robotics ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีการพัฒนามาแล้วถึง 3 รุ่น

ไฟฉายรุ่นที่ 3 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการกระจายรังสี UV-C ในทุกทิศทุกทาง อีกทั้งมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ เมื่อเทียบกับทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา

ไฟฉาย 3 สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่าย โดยสามารถควบคุมได้จากทุกในโลกนี้ด้วยระบบ IoT หรือ Internet of Things ผ่านเครือข่าย 4G โดยควบคุมผ่าน Smart Phone ได้ทั้ง Android และ IOS

โดยมี อ. ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้พัฒนาฯ